งานนิทรรศการ

 

 

  • สวนผักบ้านคุณตา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าเพื่อการพึ่งตนเอง"                                                                                                           ที่สุขุมวิท 62 ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 8.00-16.30 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท ทั้งนี้ท่านยังได้รับ 1.หนังสือโซลาร์เซลล์ 2.แผงโซลาร์เซลล์ 5 วัตต์ รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คนเท่านั้น สนใจโทรสอบถาม 02-2790552 ,026170832